Kedves Barátom!

Eljött az idő, amikor szólnom kell hozzád! Ma még valaki által, de holnap már a lelkeden át teszem. Emlékszel a kijelentésre: "Az én országom nem e világból való." Így a Fényemberek, az Apostolaim e világban élnek, de ők sem ebből valók. Ehhez a világhoz szól küldetésük, öntudatosan követnek engem, hogy ezáltal másokat is hozzám vezessenek, a szeretet, a megértés, a béke ma még nehezen járható útján!

Ezen út járhatóvá tételére, a Fényemberek által, egyben általad is az üdvözítő munka elkezdődött, amihez tudnod kell: " Nem Te választottál ki engem, hanem én választottalak ki Téged, és arra rendeltelek, hogy menjél, teremjél gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad neked az Atya, amit nevemben kérsz. Azt a parancsot adom neked, szeress, szeressétek, óvjátok egymást! Kövessd a fény, a szeretet útját, különben elveszik a világ, vele Te is elveszel a sötétségben!
Ez nem egyszerű dolog, nehéz megfelelni, ehhez erő kell, az Atya támogatása! Ő üzen most Néked:

"Kedvesem, Te Kiválasztott vagy,

Te a gyermekem vagy, és Én szeretlek Téged. Ez ilyen egyszerű.
Nem számít, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél, Én szeretlek! Örökké élő lélek lakik benned és Én jól ismerem a lelked, és szeretlek Téged.
Ezen a földön laksz, éled az életed, döntéseket hozol, megpróbálsz rájönni arra, hogy mit és hogyan kellene tenned - hogyan élj, hogyan maradj életben - és ez egy nehéz küzdelem. Tudok róla és megértem, hiszen ez az életért folytatott harc. Fénymunkásként tudnod kell, az állandó kapcsolatunk - lelki kapcsolatunk - mindkettőnknek fontos.
Mert habár az élet megy tovább és Te megöregszel és meghalsz, a lelked soha nem öregszik meg, soha nem hal meg. Igazi önmagad, az a lélek, amely most testedben lakozik, általam örökké él.
Ezért nem az e világi, nem az anyagi dolgokért kell küzdened, mivel egy napon azokat mind magad mögött kell hagynod! A lelki dolgok azok, amik igazán számítanak: - a szeretet, a kedvesség, a könyörületesség, a megértés, az adás! Ezek a dolgok tesznek gazdaggá - lelki gazdagságot adnak. Ezek a dolgok tesznek erőssé - lelki erővel ruháznak fel és itt a végső otthonodban csak ez fontos.
Azon a napon, amikor kilépsz az emberi testből, csak a lelked ereje számít majd. Tehát tégy jót!
- Mutass szeretetet!
- Szeress!
- Szeresd a családod!
- Szeresd a barátod!
- Szeresd szomszédaid!
- Szeresd azokat, akikkel találkozol!
- Légy könyörületes, kedves és egyűttérző!
Mert ha így teszel - ha szeretsz -, Rólam adsz példát másoknak. Mert Én, Isten vagyok, a szeretet és szeretlek Téged! Veled akarom tölteni az örökkévalóságot, tervem van Veled!
Ezért amikor az út végén, az életed végén a kapuhoz érkezel, szükséged lesz majd a kulcsra, ami megnyitja előtted az otthonomat, ahol minden a szereteten alapszik. Azonban ezért a kulcsért nem kell megküzdened, - csak nyisd ki a tenyered és Én most beleteszem azt!
A kulcs, a Fiam, Jézus. Most feléd nyújtom ezt a kulcsot és azt mondom: " Ez a Tiéd lehet, mert, szeretlek."
Tehát fogadd el a kulcsot és ennek segítségével örökké Velem élhetsz. Csak mond azt: " Igen Istenem, akarom az élet kulcsát. Akarom a Fiadat, Jézust. Elfogadom és átveszem azt." - ezután a kulcs örökre a Tiéd.
Szeretlek! A gyermekem vagy és Én neked adom az örökségem kulcsát, az örökkévalóság kulcsát. Jézus a Tiéd, ha elfogadod Őt.

Ha elfogadod a kulcsot, akkor beszélj hozzám egyszerű szavakkal és mond el minél gyakrabban:
" Uram: Te vagy a mi Istenünk és Tanítónk, mert nálad vannak az örök élet igéi. Tégy engem barátoddá, mert testvérem és barátom vagy. Tégy engem harcossá, a szeretet harcosává, hogy büszke lehessek rá, hogy Fénymunkásod vagyok, mert Te vagy az én Uram és királyom! "

Kedvesem, ahhoz hogy nekem tessél, nem kell nagy tudásúnak lenned, megelégszem azzal, ha nagyon szeretsz! Szólj hozzám, úgy ahogyan legbensőbb barátoddal beszélgetnél.

Kellene valaki ügyében valamit kérned?

Nevezd néven az illetőt, s mond, mit szeretnél, hogy tegyek érte! Kérjél sokat, ne szerénykedj! Beszélj őszintén és egyszerűen előttem a szegényekről, akiket vigasztalni akarsz, a betegekről, akiket szenvedni látsz, az eltévelyedettekről, akiket a helyes úton szeretnél tudni! Szólj előttem mindegyikért legalább egy szót!

Neked magadnak nem lenne valamilyen kegyelemre szükséged?

Készíts egy listát mindenről, amit szeretnél és ha kapcsolatot teremtesz velem akár a szobád egy csendes sarkában, akkor olvasd fel nekem! Valld meg őszintén, hogy esetleg büszke, öntelt, állhatatlan vagy... és kérjed, hogy jöjjek segítségedre, amikor azon fáradozol, hogy megszabadulj ezektől a tulajdonságoktól! Ne szégyelld magad! Sok megigazult és szent van az égben, akiknek ugyanezek a hibái voltak, de ők alázatosan kértek engem... s azután fokozatosan úrrá lettek rajtuk. Ne restelld olyasmihez segítségemet kérni, mint az egészség, munkaköri, vagy tanulmányi siker. Mindezt megadhatom és meg is adom neked. Kívánom, hogy mindaddig, míg hasznodra vannak, és nem veszélyeztetik üdvösségedet, legyenek ilyen kéréseid hozzám!

Legfontosabb, hogy szólj minden nap Fiamhoz, mert hozzám az út, csak rajta keresztül vezet. Kérj tőle és általa meghallgatlak. Jézus a Fiam, az emberiség megváltója. Jézus Krisztus ma is él. Életed részévé akar válni, bűnbocsánatot akar adni és erőt, hogy teljes életet élj. Figyelj a szavaira:

'Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt roskadtok. Én nyugalmat adok Nektek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam."

" Ime az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha meghallod a hangomat és kinyitod az ajtót, akkor bemegyek."

Ahhoz, hogy átéld szeretem, és hogy örök életed legyen, úgy kell hogy fogadd Jézust, mint Fiamat, akit érted küldtem a földre. Ha be akarod fogadni Őt, mond el ezt az imát hittel és Jézus belép az életedbe:

" Uram Jézus szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom életem kapuját, és befogadlak téged, mint Uramat, megváltómat. Te irányítsd az életemet, tégy olyanná, amilyen Te akarod, hogy legyek. Ámen. "

Ne felejtsd el amit ígért:

"és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Mond el naponta ezeket az imákat, mert fontos vagy nekem! Ha Jézus kitöltötte lelked, úgy köszöntsd társadat úgy, mint jézus köszöntött bennetek: "Békesség Nektek"

Szeretettel:

Mennyei Atyád